انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر عوض
حیدرپور شهررضایی
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922188 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک:
 گروه آموزشی             بیهوشی قلب
 مرتبه علمی             استاد
         آخرین مدرک  تحصیلی                            
فلوشیپ بیهوشی قلب